Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Δύο (2) Θέσεων Συνεργατών για τις «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υπ... Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017 Αθήνα, 22 Μαΐου 2017 Το ΚΕΜΕΑ προκηρύσσει δύο (2) Θέσεις Συνεργατών για τις «Στοχευμένες Δράσεις για...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ανατέθηκε η δημιουργία Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την αντιμετώπιση Χ.Β.Ρ.Π.- Ε. Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 Αθήνα, 17 Μαΐου 2017 Στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανατέθηκε η δημιουργία Εθνικού Εκπαιδευτ&...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 Αθήνα, 12 Μαϊου 2017 Υπογραφή προγραμματικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Π&omicron...
Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... Δευτέρα, 08 Μαΐου 2017                                                                                    &n...
Πρόσκληση στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : «Παραγωγή Οπτικοακουστικού Εκπαιδευτικού Υλικού Προσομοίωσης για τις Ανάγκες Προγραμμάτων Ε... Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017 Αθήνα 19 Απριλίου 2017 Το ΚΕ.ΜΕ.Α στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Παραγωγή Οπτικοακο&upsil...
Εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής... Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 Αθήνα, 12 Απριλίου 2017 To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, κατ’ εφαρμογή της: υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/328 Κοινής Υπουρ&gamma...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon