Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού στη Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.) Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος... Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2020 Δελτίο Τύπου   Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού στη Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.) Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «ANDROMEDA»   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) μαζί με άλλους 18 εταίρους από 9 χώρες της Ευρώπης ...
Εξετάσεις Πιστοποίησης 2ης Περιόδου 2020, Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Τίτλο της Ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ   Οι φετινές Εξετάσεις Πιστοποίησης 2ης Περιόδου 2020 διεξάγονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας covid - 19. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Σε κάθε περίπτωση, υιοθετούμε πλήρως τις οδηγίες και τις συστάσεις...
Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης 2ης Περιόδου 2020, Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Τίτλο της Ειδικότητας... Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020   Οι φετινές Εξετάσεις Πιστοποίησης των Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», 2ης Περιόδου 2020, διεξάγονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας Covid - 19. Πρ...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα ¨ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ... Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 Αθήνα, 22 Ιουνίου  2020   Ιστορικό Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό...
Εις το Ορθόν: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα ¨EΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ... Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 Αθήνα, 22 Ιουνίου  2020  Oρθή Επανάληψη του τίτλου του προγράμματος στην Πρόσκληση και το Έντυπο Προσφοράς ISO 27001 Ιστορικό Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα CISSP (Certified Information Systems Security Professional Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 Αθήνα, 22 Ιουνίου  2020   Ιστορικό Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα CISM (Certified Information Security Manager) Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 Αθήνα, 22 Ιουνίου  2020   Ιστορικό Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα CISA (Certified Information Security Auditor) Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 Αθήνα, 22 Ιουνίου  2020   Ιστορικό Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα CFE (Certified Fraud Examiner) Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 Αθήνα, 22 Ιουνίου  2020   Ιστορικό Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα CEH (Certified Ethical Hacker) Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 Αθήνα, 22 Ιουνίου  2020   Ιστορικό Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό...
Εκδήλωση παράδοσης υλικοτεχνικού εξοπλισμού-δωρεά του ΚΕ.ΜΕ.Α. στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ιωαννίνων, Άρτας και Θεσπρωτίας Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 Στο πλαίσιο του υποστηρικτικού ρόλου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έλαβε χώρα εκδήλωση παράδοσης υλικοτεχνικού εξοπλισμού – δωρεάς προς στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ιωαννίνων, Άρτας και Θεσπρωτίας, στις 12 Ιουνίου 2020 στο Α...
Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων που τέθηκαν και αφορούν την υπ΄ αριθ. 13011/2/8-γ΄ από 21/05/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού... Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020 Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων που τέθηκαν και αφορούν την υπ΄ αριθ. 13011/2/8-γ΄ από 21/05/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών και Παροχής Υπηρεσιών για την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon