Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες ΚΕΜΕΑ διαφόρων Ειδικοτήτων Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 Αθήνα 24 Ιανουαρίου 2023 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 όπως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν...
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναπνευστικού συστήματος ανοικτού κυκλώματος στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού... Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022 Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2022     Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία...
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια στολών με απορροφητικά στοιχεία προστασίας από χημικούς πολεμικούς παράγοντεςστο πλαίσιο... Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022 Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2022   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία...
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια στολών προστασίας χημικού τύπου κατηγορίας 3-4 στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού... Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2022   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία...
Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Τίτλο της Ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ... Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022 Αθήνα, Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022   Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, (ΚΕ.ΜΕ.Α.) κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης – Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69439/2022, (ΦΕΚ 6135/Β/02-12-2022)...
Εκδήλωση του έργου ERADICATING για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών” Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε (Μ.Ε.Α.), Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2022 Με πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2022 σε αίθουσα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, εκδήλωση...
H CEPOL αποκτά νέους εκπαιδευτές μετά την ολοκλήρωση της σχετικής εκπαιδευτικής δράσης στην Αθήνα Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 Από τις 21 έως τις 25 Νοεμβρίου 2022, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) διοργάνωσε στην Αθήνα, το δεύτερο σκέλος (Βήμα-Step) της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Εκπαίδευση εκπαιδευτών (Train-the-Trainers) του ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL). Η εν...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εξωτερικού Συμβούλου σε Θέματα Δεοντολογίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (External Ethics Advisor) του Έργου... Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εξωτερικού Συμβούλου σε Θέματα Δεοντολογίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (External Ethics Advisor) του Έργου PROMENADE με αριθμό συμβολαίου υλοποίησης με την Ε.Ε. (Grant Agreement) 101021673   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας...
Σχέδιο Δράσης Ισότητας Φύλων 2023-2025 Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2022 Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, η ισότητα των φύλων: • Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της επιρροής της έρευνας και της καινοτομίας,...
Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ''Π... Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022 Αθήνα, Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022   Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αν...
Εκπαιδευτική δράση για τα εγκλήματα μίσους πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 18 έως τις 21 Οκτωβρίου 2022 Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022 Αθήνα 26 Οκτωβρίου 2022   Η εκπαιδευτική δράση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) με αντικείμενο τα Εγκλήματα Μίσους, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Ελλάδας μεταξύ 18-21 Οκτωβρίου 2022 και διοργανώθηκε από το Κέντρο...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες ΚΕΜΕΑ στον Τομέα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασί Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2022   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 όπως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκδήλωση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτηρά στο πλαίσιο της Δράσης “Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση” Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του προληπτικού και κοινωνικού έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης “Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση”, υπό τη συγχρηματόδοτηση του...
Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 5ης Περιόδου 2022 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ε... Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της 5ης Περιόδου 2022 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό...
Συμμετοχή του έργου ERADICATING στο Union Actions Event for DG HOME Projects awarded in 2019 and 2020 στις Βρυξέλλες. Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 Με επιτυχία και χρήσιμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Union Actions Event for DG HOME Projects awarded in 2019 and 2020 στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το ΚΕΜΕΑ, ως Συντονιστής του Έργου Eradicating (ISFP-2020-AG-THB), παρουσίασε στο θεματικό εργαστήριο...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon