Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Διαδικτυακό Συνέδριο Λήξης του έργου ARIADNE2 Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022 Αθήνα 13 Σεπτεμβρίου 2022 Με πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 διαδικτυακό συνέδριο λήξης του έργου ARIADNE2, που αφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη διατομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς...
Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Τίτλο της Ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ... Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022   Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, (ΚΕ.ΜΕ.Α.) κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης – Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 49655/2022, (ΦΕΚ 4604/Β/31-8-2022) (για να...
Ημερίδα Ενημέρωσης του έργου ARIADNE2 Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022 Καρδίτσα, 5 Σεπτεμβρίου 2022   Με πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 και στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ στην Καρδίτσα ημερίδα ενημέρωσης για...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος του χρηματοδοτικού μηχα... Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη  δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021  για την υλοποίηση της Δράσης: «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες ΚΕΜΕΑ διαφόρων Ειδικοτήτων Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 Αθήνα 22 Ιουλίου 2022   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 όπως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν...
Οι παγκόσμιες πηγές δεδομένων για το κλίμα και το περιβάλλον θα γίνουν πιο προσιτές στους πολίτες έως το 2025 Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022   Μια νέα πλατφόρμα που θα διευκολύνει την πρόσβαση και τη χρήση δεδομένων παρατήρησης της Γης (Earth Observation -EO) για περιβαλλοντικές, κυβερνητικές, ακόμη και επιχειρηματικές προβλέψεις και λειτουργίες, ανακοινώθηκε από την κοινοπραξία καινοτομίας EO4EU, που χρηματοδοτείται...
«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης εγχειριδίου στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού... Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022 Αθήνα 20 Ιουλίου 2022     Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία...
«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου... Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022 Αθήνα 20 Ιουλίου 2022   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του...
Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 4ης Περιόδου 2022 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ε... Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της 4ης Περιόδου 2022 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό...
Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ''Π... Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της...
«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοίωσης ανίχνευσης ΧΒΡΠ-Ε παραγόντων στο πλαίσιο... Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022 Αθήνα 12 Ιουλίου 2022   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Βίαιος εξτρεμισμός και ριζ Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022 Αθήνα 1 Ιουλίου 2022   To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του προληπτικού και κοινωνικού έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση». Η Δράση εντάσσεται στο ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ΚΕ.ΜΕ.Α. Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022 Αθήνα 30 Ιουνίου 2022   Στις 30/6/2022 ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κατσής και ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Θεόδωρος Δραβίλλας υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α. στην Αθήνα. Οι κεντρικοί άξονες του Μνημονίου Συνεργασίας...
Δράσεις στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος STRATEGY που συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και Κέντρου Μελετών Ασφάλειας Δράσεις στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος STRATEGY που συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας Το ερευνητικό πρόγραμμα STRATEGY χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή...
Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Τίτλο της Ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ... Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, (ΚΕ.ΜΕ.Α.) κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης – Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692/2022, (ΦΕΚ 3004/Β/14-6-2022) (για να δείτε την Κ.Υ.Α., πατήστε εδώ)...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon