Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συμμετοχή του KEMEA στο ερευνητικό έργο SecureGas, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας και της ανθεκ... Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 Το ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ και του σχεδίου της για την επίτευξη των ποσοστών μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στη Συμφωνία του Παρισιού. Κατέχει ήδη σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) είναι εταίρος της ερευνητικής κοινοπραξίας για την υλοποίηση  του ευρωπαϊκού έργου «Security of Air Transport Infrastructures of Europe (SATIE)» (GA.832969), στο πλαίσιο της θεματικής Ενότητας «Ασφαλείς Κοινωνίες» του προγράμματος Horizon 2020 για την...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (WEBSITE) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για την μελέτη και αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε, ανάλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη του Ε... Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για την μελέτη και αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συ... Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ΧΒΡΠ-Ε περιστατικών ανάλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη δημιουργία του Εθνικού Εκ...
Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης 2ης Περιόδου 2019, Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας... Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 Στις 22 & 23 Ιουνίου 2019 διεξάγονται και ολοκληρώνονται οι Εξετάσεις της 2ης Περιόδου 2019 για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», στο Νομό Αττικής, στο Νομό Θεσσαλονίκης καθώς...
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση μιας (1) θέσης υπευθύνου οικονομικού αντικειμένου της δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση... Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για την μελέτη και αντιμετώπιση του φαινόμενου της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για...
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Σχεδίαση και Εκτύπωση Φυλλαδίων και Αφισών Δημοσιότητας Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019 Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού», ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την&nbs...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon