Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

    Το ΚΕ.ΜΕ.Α.  υλοποιεί με επιτυχία Ερευνητικά Έργα χρηματοδοτούμενα από...

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διεθνές Συνέδριο για το Μέλλον της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Next Generation Community Policing - Social Media and Smart Apps in the context of Fight against Terrorism and Organized... Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017   Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνεται στο Ηράκλειο Κρήτης το διάστημα 25 - 27 Οκτωβρίου 2017, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Next Generation Community Policing - NGCP International Conference Social Media and Smart Apps in the context of Fight against Terrorism and Organized Crime». Το πρόγραμμα του τριήμερου Συ...
Απαντήσεις στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν επί της Προκήρυξης του Α'μέρους του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού του ... Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017 Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017 Απαντήσεις στις Διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την υπ'αριθμό Α.Π. 1278/33/11-α με ΑΔΑΜ 17PROC002008042 2017-09-27 Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας" στο ...
Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 4ης Περιόδου 2017 των επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ει... Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017 Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2017,   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της 4ης Περιόδου 2017 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».
Προκήρυξη μίας Θέσης Συνεργάτη για τις «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών... Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017 Το ΚΕΜΕΑ προκηρύσσει μία (1) θέση Συνεργάτη για τις «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής  Σημασίας». Αναλυτικά η πρόσκληση της θέσης καθώς και το υπόδειγμα αίτησης, οι οδηγίες υ...
Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικών Συνεργατών Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο υλοποίησης υφιστάμενων ερευνητικών έργων του, καθώς και προετοιμασίας για υποβολή προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων σε διάφορους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Έν...
Διεθνές θεματικό εργαστήριο για την αστυνόμευση στο ‘Σκοτεινό Διαδίκτυο’ (‘Dark Web’) Κυριακή, 01 Οκτωβρίου 2017 Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος Medi@4sec, το οποίο έχει ως αντικείμενο την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην δημόσια ασφάλεια και υλοποιείται από κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει το ΚΕ.ΜΕ.Α., πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 στη Χάγη με μεγάλη...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon