EMERITUS Logo


Τίτλος: Πρωτόκολλο πληροφοριών και διερεύνησης περιβαλλοντικών εγκλημάτων βασισμένο σε πολλαπλές πηγές δεδομένων

 

Αριθμός Σύμβασης: 101073874

 

Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2022 – 30 Αυγούστου 2025

 

Σύνδεσμοι:  Website

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Το Ευρωπαϊκό έργο EMERITUS στοχεύει πρωτίστως στην υλοποίηση και εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου για την αποτελεσματική διερεύνηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Σκοπός του προγράμματος είναι η αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης και ανάλυσης (drones, δορυφορικά δεδομένα, εικονικοί αισθητήρες, δεδομένα γεωγραφικής νοημοσύνης, κ.λπ.), καθώς και η  κατάρτιση ενός συμπληρωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος που στοχεύει στην εμπλοκή των περιβαλλοντικών αρχών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η κοινοπραξία του έργου EMERITUS συγκέντρωσε 8 Αστυνομικές / Συνοριακές Αρχές από 5 χώρες, 4 ειδικούς σε θέματα ασφάλειας, 2 ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης και 6 τεχνολογικούς εταίρους, που θα αποτελέσουν τον πυρήνα της πλατφόρμας. Η κοινοπραξία θα επικεντρωθεί στη συν-δημιουργία ενός πρωτοκόλλου έρευνας με επίκεντρο τη διερεύνηση περιβαλλοντικών εγκλημάτων, το οποίο θα προσανατολιστεί στη δημιουργία μιας πλατφόρμας γεω-πληροφοριών. Η εν λόγω πλατφόρμα θα ενσωματώσει διάφορες τεχνολογίες παρακολούθησης και έρευνας, καθώς και πηγές δεδομένων, σε μια ενιαία προσπάθεια υποστήριξης των Αστυνομικών Αρχών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων.

Δεύτερον, ,θα εκπονηθεί ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθυνόμενο στις Αστυνομικές Αρχές και άλλους ειδικούς σε θέματα ασφάλειας, εστιασμένο στην έρευνα και πρόληψη περιβαλλοντικών εγκλημάτων, συνδυάζοντας τόσο θεωρητικές πτυχές όσο και πρακτικές προσομοιώσεις, ώστε να ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να χρησιμοποιούν πράγματι την πλατφόρμα και τις σχετικές παρεχόμενες τεχνολογίες. Τέτοιου είδους ασκήσεις θα χρησιμεύσουν στην επικύρωση τόσο της πλατφόρμας όσο και του πρωτοκόλλου, μέσω προσομοιώσεων που βασίζονται σε 4 ρεαλιστικές περιπτώσεις (ετερογενούς και αυξανόμενης πολυπλοκότητας), αξιοποιώντας την κοινή βούληση των Αστυνομικών και Συνοριακών Αρχών να επικεντρωθούν σε ad hoc χώρους επίδειξης, με την πρόσθετη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων προσομοίωσης των εταίρων. Η επικύρωση της πλατφόρμας και του πρωτοκόλλου θα οδηγήσει στην επιτυχή ανάπτυξη μιας σειράς προτάσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία για τις Αστυνομικές Αρχές και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

 

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon