Τίτλος: Strategic programs for advanced research and technology in Europe

 

Αριθμός Σύμβασης: 830892

 

Διάρκεια: 1 Φεβρουαρίου 2019 – 31 Ιανουαρίου 2022

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website LinkedIn Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon