Τίτλος: Enhancing the Fair Trial for people suspected or accused of crimes

 

Αριθμός Σύμβασης: DG JUST-JACC-AG-2017/802040

 

Διάρκεια: 1 Οκτωβρίου 2018 – 30 Σεπτεμβρίου 2020

 

Σύνδεσμοι:  Website  Twitter  Facebook

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης DG JUST-JACC-AG-2017/802040

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon