Τίτλος: Assessing impact and performance of preventive measures on EU Directives and Framework Decisions

 

Αριθμός Σύμβασης: DG JUST-JCOO-AG-2018/831616

 

Διάρκεια: 1 Οκτωβρίου 2019 – 31 Αυγούστου 2020

 

Σύνδεσμοι:  Website Facebook Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης DG JUST-JCOO-AG-2018/831616

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon