Τίτλος: Real-time Artificial Intelligence for DEcision support via RPAS data analyticS

 

Αριθμός Σύμβασης: UCPM-2019-PP-AG/873240

 

Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2020 – 31 Δεκεμβρίου 2021

 

Σύνδεσμοι:  UCPM  Website Twitter YouTube Instagram

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης UCPM-2019-PP-AG/873240

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon