Τίτλος: Integrated community, probation and prison services radicalisation prevention approach

 

Αριθμός Σύμβασης: 2017-1-FR01-KA204-037446

 

Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2017 – 31 Αυγούστου 2020

 

Σύνδεσμοι:  Website

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017-1-FR01-KA204-037446

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon