Τίτλος: DroneWISE

 

Αριθμός Σύμβασης: ISFP-2019-AG-PROTECT/952825

 

Διάρκεια: 1 Ιουνίου 2020 – 1 Ιουνίου 2022

 

Σύνδεσμοι:  Website LinkedIn Twitter  YouTube

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISFP-2019-AG-PROTECT/952825

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon