Τίτλος: a Simulation, Training, and Evaluation Platform for the Protection of Crowded Public Spaces

 

Αριθμός Σύμβασης: ISFP-2017-AG-PROTECT/815182

 

Διάρκεια: 1 Νοεμβρίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2020

 

Σύνδεσμοι:  Website LinkedIn Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISFP-2017-AG-PROTECT/815182

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon