Τίτλος: Methodology for Assessing States’ Capacity for Countering the Hostile Misuse of CBRN Knowledge and Materials

 

Αριθμός Σύμβασης: ISFP-2018-AG-CT-PROTECT/860679

 

Διάρκεια: 1 Φεβρουαρίου 2020 – 31 Ιανουαρίου 2022

 

Σύνδεσμοι:  Website Facebook

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISFP-2018-AG-CT-PROTECT/860679

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon