Τίτλος: Law Enforcement Technological Innovation Consolidation for Fight Against Online Drug Crimes

 

Αριθμός Σύμβασης: ISFP-2017-AG-DRUGS/822616

 

Διάρκεια: 10 Δεκεμβρίου 2018 – 9 Δεκεμβρίου 2020

 

Σύνδεσμοι:  Website LinkedIn Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon