Τίτλος: a Virtual Studio for Security Concepts and Operations

 

Αριθμός Σύμβασης: 607737

 

Διάρκεια: 1 Μαρτίου 2014 – 28 Φεβρουαρίου 2017

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon