Τίτλος: Critical Infrastructure: Improvement of Security Control against the Terrorist Threat

 

Αριθμός Σύμβασης: DG HOME/2012/CIPS/AG/3792

 

Διάρκεια: 1 Ιουνίου 2013 – 31 Mαϊου 2015

 

Σύνδεσμοι:  DG Home

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης DG HOME/2012/CIPS/AG/3792

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon