Τίτλος: Enhancing European Coordination for National Research Programmes in the Area of Security at Major Events

 

Αριθμός Σύμβασης: 285099

 

Διάρκεια: 1 Μαρτίου 2012 – 31 Mαϊου 2014

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon