Τίτλος: Public Perception of Security and Privacy: Assessing Knowledge, Collecting Evidence, Translating Research into Action

 

Αριθμός Σύμβασης: 285635

 

Διάρκεια: 1 Φεβρουαρίου 2012 – 31 Ιανουαρίου 2015

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon