Τίτλος: Heterogeneous Interoperable Transportable GATEway for First-Responders

 

Αριθμός Σύμβασης: 284940

 

Διάρκεια: 1 Μήνας 'Ετος – 31 Mήνας Έτος

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon