Τίτλος: Strategic Risk Assessment and Contingency Planning in Interconnected Transport Networks

 

Αριθμός Σύμβασης: 225594

 

Διάρκεια: 1 Νοεμβρίου 2009 – 30 Απριλίου 2012

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon