Τίτλος: Transportable Autonomous patrol for Land bOrder Surveillance

 

Αριθμός Σύμβασης: 218081

 

Διάρκεια: 1 Ιουνίου 2008 – 31 Mαϊου 2012

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon