Τίτλος: Digital and Innovative Technologies for Security and Efficiency of First Responders operation

 

Αριθμός Σύμβασης: 225404

 

Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Mαρτίου 2013

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon