Τίτλος: Coordinating National Research Programmes and Policies on Security at Major Events in Europe

 

Αριθμός Σύμβασης: 218076

 

Διάρκεια: 1 Ιουλίου 2008 – 31 Οκτωβρίου 2011

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon