Τίτλος: Critical Response in Security and Safety Emergencies

 

Αριθμός Σύμβασης: 261682

 

Διάρκεια: 1 Φεβρουαρίου 2011 - 31 Μαϊου 2012

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon