Τίτλος: Future Internet Applied to Public Safety in Smart Cities

 

Αριθμός Σύμβασης: 285556

 

Διάρκεια: 1 Απριλίου 2011 - 31 Mαρτίου 2013

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon