Τίτλος: Semantically Enhanced Resilient and Secure Critical Infrastructure Services

 

Αριθμός Σύμβασης: 225336

 

Διάρκεια: 1 Οκτωβρίου 2008 – 30 Νοεμβρίου 2012

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon