Τίτλος: Semi-autonomous border surveillance platform combining next generation unmanned aerial vehicles with ultra-high-resolution multi-sensor surveillance payload

 

Αριθμός Σύμβασης: 883272

 

Διάρκεια: 1 Ιουνίου 2020 - 31 Μαϊου 2023

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS Website LinkedIn Twitter YouTube

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon