Τίτλος: A youth-led alliance, building @ctive Roma citizens

 

Αριθμός Σύμβασης: REC-DISC-AG-2016/REC-DISC-AG-2016-02/777334

 

Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2018 - 15 Nοεμβρίου 2020

 

Σύνδεσμοι:  Website

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Κείμενο

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης REC-DISC-AG-2016/REC-DISC-AG-2016-02/777334

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon