Τίτλος: Mind the gap in media coverage and strategic communication in case of security threats – the development of critical thinking and responsible reaction

 

Αριθμός Σύμβασης: 2018-1-RO01-KA202-049449

 

Διάρκεια: 1 Οκτωβρίου 2018 – 30 Σεπτεμβρίου 2020

 

Σύνδεσμοι:  Website

 

Αντικείμενο Έρευνας:

The project proposes a cross-sectorial initiative in the fields of education for media and strategic communication in relation to security, prevention and counteraction of criminal acts. The consortium partners include civil and military universities that offer expertise in how to create a safe communication environment and law enforcement agencies that are directly involved in preventing and countering social polarisation and unrest, radicalisation, extremism and terrorism.

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Έρασμος + "

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon