Τίτλος: Innovative AppRoach to Urban Security

 

Αριθμός Σύμβασης: 882749

 

Διάρκεια: 1 September 2020 – 31 August 2024

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website LinkedIn Twitter  Facebook  YouTube

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Redesigning urban security policies

In order to initiate an effective transformation in urban security policies, the EU-funded IcARUS project aims to address urban security issues by proposing an integrated, evidence-based and multi-stakeholder approach.

This approach will rethink tools for urban security policy and will be based on a vision which combines prevention and sanctions aimed at enhancing social cohesion.

Eventually, this vision will help shape a common approach of security in the European Union. The project will encourage local communities to become an active part of multi-sectoral governance to improve urban safety and capitalise on social and technological innovation.

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon