Τίτλος: Advanced cyber-security simulation platform for preparedness training in Aviation, Naval and Power-grid environments

 

Αριθμός Σύμβασης: 833673

 

Διάρκεια: 1 Οκτωβρίου 2019 – 30 Σεπτεμβρίου 2022

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website LinkedIn Twitter  YouTube

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon