Τίτλος: Inspiring CitizeNS Participation for Enhanced Community PoliCing AcTions

 

Αριθμός Σύμβασης: 653749

 

Διάρκεια: 1 Μαϊου 2015 – 30 Απριλίου 2018

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website LinkedIn Twitter  YouTube Facebook

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon