Τίτλος: Law Enforcement Intelligence Learning Applications

 

Αριθμός Σύμβασης: 608303

 

Διάρκεια: 1 Απριλίου 2014 – 31 Μαϊου 2016

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon