Τίτλος: Innovation - Law Enforcement Agency's dialogue

 

Αριθμός Σύμβασης: 740685

 

Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2017 – 31 Αυγούστου 2022

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website LinkedIn Twitter  YouTube

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon