Τίτλος: The first European Fire and Rescue Innovation Network

 

Αριθμός Σύμβασης: 740575

 

Διάρκεια: 1 Μαϊου 2017 – 30 Απριλίου 2022

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon