Τίτλος: Standardisation of situational Awareness sYstems to Strengthen Operations in civil protection

 

Αριθμός Σύμβασης: 740872

 

Διάρκεια: 1 Μαϊου 2019 – 30 Απριλίου 2019

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS 

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon