Τίτλος: Understanding the drivers of cybercriminality, and new methods to prevent, investigate and mitigate cybercriminal behaviour A Research

 

Αριθμός Σύμβασης: 883543

 

Διάρκεια: 1 Μαϊου 2020 – 30 Απριλίου 2023

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website LinkedIn Twitter 

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon