Τίτλος: Analysis System for Gathered Raw Data

 

Αριθμός Σύμβασης: 700381

 

Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2016 – 30 Νοεμβρίου 2020

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon