Τίτλος: Partnership against violent radicalization in the cities

 

Αριθμός Σύμβασης: 740072

 

Διάρκεια: 1 Μαϊου 2017 – 30 Απριλίου 2020

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website Facebook Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon