Τίτλος: An Enhanced Common Information Sharing Environment for Border Command, Control and Coordination Systems

 

Αριθμός Σύμβασης: 833881

 

Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2019 – 28 Φεβρουαρίου 2021

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website  LinkedIn Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon