Τίτλος: Through-foliage detection, including in the outermost regions of the EU

 

Αριθμός Σύμβασης: 787021

 

Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 28 Φεβρουαρίου 2022

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon