Τίτλος: Intelligent Portable Border Control System

 

Αριθμός Σύμβασης: 700626

 

Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2016 – 31 Αυγούστου 2019

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website LinkedIn Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon