Τίτλος: A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change

 

Αριθμός Σύμβασης: 653824

 

Διάρκεια: 1 Ιουνίου 2015 – 30 Σεπτεμβρίου 2018

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website LinkedIn Twitter  Facebook

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon