Ερωτηματολόγιο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου με τίτλο INSPEC2T

Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ), είναι ο συντονιστής του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου με τίτλο INSPEC2T (Inspiring CitizeNS Participation for Enhanced Community poliCing acTions), το οποίο έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση του θεσμού «Αστυνομικός της Γειτονιάς» (Community policing) μέσω της χρήσης τεχνολογικών εργαλείων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

Στο πλαίσιο του Έργου, διεξάγεται μια πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με την συνεργασία Αστυνομίας – Πολιτών ως μέρος των ευρύτερων δραστηριοτήτων της Αστυνομίας. Η έρευνα αυτή έχει σκοπό να αναγνωρίσει τις διαφορετικές μορφές της συνεργασίας αυτής στις χώρες της Ε.Ε., και πιο συγκεκριμένα, τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επικοινωνία αστυνομίας και πολιτών. Στα κράτη – μέλη της Ε.Ε., η συνεργασία Αστυνομίας – Πολιτών έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο, παρόλα αυτά εξασκείται σε διαφορετικό βαθμό και κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή, παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και να συμπληρώσετε τις σχετικές ερωτήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται:

http://vicesse.eu/survey/index.php/948395/lang-el

Η ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου δεν προβλέπεται να απαιτεί περισσότερο από 7-8’.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon