Το ΚΕ.ΜΕ.Α.  υλοποιεί με επιτυχία Ερευνητικά Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και παρακολουθεί - δια της ενεργούς συμμετοχής του - τις εξελίξεις στον χώρο αξιολογώντας τα νέα επιτεύγματα.

 

tresspass logo 20181004  
TRESSPASS  
   
logo practicies bway logo 
PRACTICIES  BROADWAY
   
integra vertical PERICLES 
INTEGRA  PERICLES
   
FOLDOUT logo   J SAFE Logo
FOLDOUT  J-SAFE
   
EXERTER Logo  SAFECARE logo 
EXERTER SAFECARE
   
CORE logo  prophets logo sm 
CORE  PROPHETS
   
logo entrap SWIFTERS logo LI 
ENTRAP SWIFTERS
   
LOGO  logo
CAMELOT  CYBER-TRUST
   
logo3  aladdin
i-LEAD  ALADDIN
   
   
logo  1485 FIRE IN LOGO1
SAYSO  FIRE IN
   
iBorderCtrl logo  logo white
iBorderCtrl  SAINT
   
ASGARD.png  cropped SSEE Logo white text 2
ASGARD  SSEE
   
Tensor.png media4sec.png
TENSOR MEDI@4SEC
   
INSPECT2T_Logo_02-yellow.png eu circle kemea
INSPEC2T EU-CIRCLE
   
 vasco logo  EWISA
 VASCO EWISA
   
unifc2 logo argos logo
UNIFC2 ARGOS
   
  popalert small logo eusto m
POP-ALERT EUSTO
   
 leila logo  impress logo
 LEILA IMPRESS
   
CIISC-T2b
  
sunny logo
CIISC - T2 SUNNY
   
snoopy logo PREACT LOGO SITE
SNOOPY P-REACT
   
 PERSEUS secincore logo
PERSEUS SECINCORE
   
logo proactive   Darius
PROACTIVE DARIUS
   
 idira logo neu  Prefer-Logo
IDIRA PREFER
   
GCC   thehouse
 GCC HOUSE
   
Logo SAGRES Definitive  LobosLogoV8Large 
 SAGRES  LOBOS
   
 pact  HITGATE logo
PACT  HITGATE
   
airbeam1000x288  doggies 
 AIRBEAM DOGGIES
   
 star trans Talos 
 STARTRANS  TALOS
   
Ditsef   eu-secii-logo-home
DITSEF  EU-SEC II
   
ess logo   acrimas
 ESS  ACRIMAS
   
 crescendo bd petit1 crisys 
 CRESCENDO  CRISYS
   
 safe city  serscis
SAFECITY SERCIS
   
 Speed 120  Advancing the ballistic
laboratory data of firearms
capability of the CSI Division
of Hellenic Police
SPEED  ISEC BALLISTICS
   

 

 Increasing the operational capability of the CSI Division of Hellenic Police

 

Development of innovative
prototype of genetic material
and fingerprints for the
implementation of the PRUM
Decision
ISEC CBRN ISEC PRUM
   

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon