Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο εντάσσεται στη δράση 3.2./10: «Πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης υπαλλήλων του ΥΠτΠ που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης, αφορούσε στην επιμόρφωση στελεχών και προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών ηλικίας 26 έως 60 ετών.

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, στο πλαίσιο του επιστημονικού και συμβουλευτικού του ρόλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, είχε την επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού, την προετοιμασία των εκπαιδευτών, τον συνολικό συντονισμό του προγράμματος της επιμόρφωσης, καθώς και τη μέριμνα της διεξαγωγής των Ημερίδων και του Συνεδρίου.

Το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε δέκα συνολικά εκπαιδεύσεις, διάρκειας ογδόντα (80) ωρών η κάθε μία, και αποτελούνταν από σεμινάρια τεσσάρων εκπαιδευτικών ενοτήτων, χρονικής διάρκειας είκοσι ωρών η κάθε μία.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες αφορούσαν:

1η Θεματική ενότητα: Βασικές Αρχές της Διαπολιτισμικότητας Σκιαγράφηση του διαπολιτισμικού προφίλ των υπηκόων τρίτων χωρών με τους οποίους συναλλάσσεται το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

2η Θεματική ενότητα: Παρουσίαση διεθνών και εθνικών κανόνων και μηχανισμών, στο πλαίσιο του σεβασμού και της διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3η Θεματική ενότητα: Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών για τη βελτίωση του επιπέδου διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν στους υπηκόους τρίτων χωρών, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας στελεχών άλλων ευρωπαϊκών χωρών που εργάζονται σε αντίστοιχες θέσεις.

4η Θεματική ενότητα: Συμβουλευτική και ανάπτυξη μεθόδων προσέγγισης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού κέντρου της Αγροτικής Τράπεζας «ΑΤΕ Εξέλιξη» καθώς και το Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων «Εύξεινη Πόλη», κατά του μήνες Μάιο & Ιούνιο 2012, σε όλες τις ενιαίες αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας (Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρόδο, Λάρισα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη) και συμμετείχαν συνολικά 260 αστυνομικοί και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκαν τρία (3) εργαστήρια (work shops) στα οποία συμμετείχαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (σύλλογοι - δίκτυα μεταναστών, Υπηρεσίες, Μ.Κ.Ο. κ.λ.π.), ένα (1) Συνέδριο Έναρξης και ένα (1) Συνέδριο Λήξης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων, οκτώ (8) Ημερίδες και Δελτία Ενημέρωσης τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στον τοπικό Τύπο των οκτώ (8) ενιαίων αποκεντρωμένων διοικήσεων της Χώρας.

Οι δαπάνες του προγράμματος καλύφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης.

Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εντάχθηκε και υλοποιείται υπό μορφή διαλέξεων, διάρκειας 20 ωρών, στις Παραγωγικές Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ το εκπαιδευτικό διανεμήθηκε στις περιφερειακές διοικήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιμόρφωση ευρύτερου προσωπικού των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Η ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.metanastis-elas.gr.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon