Το ΚΕ.ΜΕ.Α. συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως η διεξαγωγή μελετών για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την ασφάλεια και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» -ΕΚΕΦΕ «Δ» - ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία με την επωνυμία Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Σήμερα το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο.

Περισσότερα στον ιστότοπο του Κέντρου.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon