Η Ε.Α.Β. ιδρύθηκε το 1975 και είναι η ισχυρότερη ελληνική κρατική εταιρεία στον χώρο της άμυνας και αεροδιαστημικής, με σημαντικές τεχνολογικές δυνατότητες σε πολλούς τομείς και ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά. Η Ε.Α.Β. διαθέτει διακεκριμένη και εγνωσμένη διεθνώς τεχνογνωσία στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών ασφάλειας.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Iστοσελίδα : www.haicorp.com

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon