Το ΚΕΜΕΑ, στο πλαίσιο των στρατηγικών συνεργασιών με τις κρίσιμες υποδομές της χώρας, εκπόνησε το Στρατηγικό Σχέδιο Ασφάλειας λειτουργίας για λογαριασμό της  εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.).

Το ΚΕΜΕΑ, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, αποτελεί τον σύμβουλο ασφάλειας της παραπάνω εταιρείας έως και το 2013.

Ιστοσελίδα : www.stasy.gr

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon