Αθήνα 29/01/2021

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Κωδικό ΟΠΣ 3875  της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής  Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής το οποίο προκήρυξε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) με τη σχετική 1η  Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός», έχει αναλάβει να υλοποιήσει, ως «Δικαιούχος Φορέας-Φορέας Αρωγός», έργο για τη δημιουργία «Συνεργατικού Σχηματισμού Προβλεπτικής Νοημοσύνης- Predictive Intelligence Cluster – P.I.C.» (κωδικός έργου ΓΓ1CL-0059415) στη Θεματική Ενότητα «Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών», διάρκειας 24 μηνών.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται  στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας μπορείτε να αναφέρετε τον αντίστοιχο κωδικό του κειμένου της πρόσκλησης, πχ 1. Υπεύθυνος Έργου).

 

  1. Υπεύθυνος Έργου - Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος του Φορέα Αρωγού σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης (Α.Ι. Expert)

Επιστήμονας του κλάδου των ΤΠΕ με πολυετή εμπειρία (>20 ετών) σε τεχνολογίες  τεχνητής νοημοσύνης, προβλεπτικής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης καθώς επίσης με δυνατότητες δικτύωσης στις χώρες της Ε.Ε. και στις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ισραήλ στην αγορά και τον χώρο των τεχνολογιών Α.Ι.. Επαγγελματική εμπειρία στην προώθηση startup εταιρειών και στην υποστήριξη ανάπτυξης επιχειρηματικής καινοτομίας θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, παραδοτέων και οργάνωσης επιχειρηματικών σχεδίων (business plan). 

Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του έργου:

Συμμετέχει σε συσκέψεις που συγκαλεί ο Φορέας Αρωγός για την πορεία υλοποίησης του έργου. Επιβλέπει τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την πορεία των εργασιών σε συνεργασία με τους λοιπούς υπευθύνους. Συγκαλεί και διασφαλίζει την τακτική συνεδρίαση της ομάδας Διοίκησης του έργου ώστε να υπάρχει ομαλή ροή στον έλεγχο και την πορεία του. Ενημερώνεται για όλα τα θέματα που εμφανίζονται και δίνει λύσεις σε επίκαιρα ζητήματα.

 

  1. Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου - Ειδικός Σύμβουλος του Σ.Σ.Κ. σε Τεχνικής και Οικονομικής Διαχείρισης

Οικονομολόγος με εμπειρία στην παρακολούθηση και οργάνωση της διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ.  Εμπειρία στην προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων σε τεχνολογικούς τομείς. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών και εκθέσεων και η εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan).

Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του έργου:

Αναπληρώνει τον υπεύθυνο έργου στις συσκέψεις με το Φορέα Αρωγό. Παρέχει υποστήριξη στον υπεύθυνο έργου σε γνωστικά θέματα που κατέχει. Παρέχει υποστήριξη στην σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος.

 

  1. Οικονομικός Σύμβουλος ΕΣΠΑ (Admin)

Οικονομολόγος με εμπειρία στην παρακολούθηση και οργάνωση της διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ.  Εμπειρία στην προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων σε τεχνολογικούς τομείς. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών και εκθέσεων και η εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan). 

Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του έργου:

Αρμόδιος στην οικονομική και διοικητική διαχείριση του έργου

 

  1. Υπεύθυνος Marketing (Marketing)

Πτυχιούχος ΑΕΙ στις Οικονομικές Επιστήμες με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο και εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Marketing και ιδιαίτερα στον χώρο καινοτόμων τεχνολογιών και ΤΠΕ.  Προηγούμενη εμπειρία από συμμετοχή του  σε έργα ΕΣΠΑ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, εκθέσεων προόδου, παραδοτέων και επιχειρηματικών σχεδίων (business plan). 

Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του έργου:

Υπεύθυνος στην ενότητα διάχυση πληροφοριών

 

  1. Project Manager (P.M.)

Πτυχιούχος ΑΕΙ με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο τεχνολογικής κατεύθυνσης. Εμπειρία στο συντονισμό η διαχείριση έργων ΕΣΠΑ απαραίτητη.  Απαιτείται  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, τεχνικών εκθέσεων και η ευχέρεια στη συγγραφή τεχνολογικών και επιστημονικών  εργασιών στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του έργου:

Θα έχει τον συντονισμό στον τομέα της οργάνωσης και διαχείρισης του έργου

 

  1. Τεχνικός υποστήριξης (ICT)

Πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας και υπολογιστικών δικτύων.  Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  από συμμετοχή σε έργα  Η2020  στην περιοχή Secure  Societies/FP7-SECURITY και ειδικότερα σε θέματα DS & Cyber. Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση δικτύων και τη συντήρηση ICT συστημάτων είναι ιδιαιτέρως επιθυμητή. Απαιτείται ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων και την τεκμηρίωση διαδικασιών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του έργου:

Θα παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής στην ομάδα δράσης του έργου.

 

  1. Υπεύθυνος Γραμματείας (Secretary)

Πτυχιούχος ΜΒΑ με προηγούμενη εμπειρία σε θέση με απαιτήσεις οργάνωσης γραμματείας κλαδικών ενώσεων οργανισμών.  Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών και εκθέσεων και η εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan). 

Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του έργου:

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον υπεύθυνο έργου. Συγκεντρώνει το αρχειακό υλικό. Δακτυλογραφεί τα κείμενα επικοινωνίας.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να αποστείλουν αίτηση και βιογραφικό, ως ανωτέρω, από την Παρασκευή 29/01/2021 έως την Τρίτη  09/02/2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon