Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2021

 

To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του προληπτικού και κοινωνικού έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση».

Η Δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014 -2020) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους.

Η Δράση «Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση» αποβλέπει στην υποστήριξη των αστυνομικών στελεχών για την αποτελεσματική άσκηση των καθημερινών καθηκόντων τους, με σκοπό την εκπλήρωση του προληπτικού και κοινωνικού τους ρόλου. Ως ειδική στόχευση τίθεται, εντός αυτού του πλαισίου, η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και η διαχείριση φαινομένων βίαιου εξτρεμισμού και ριζοσπαστικοποίησης.

Η Δράση αφορά στην επεξεργασία υπαρχόντων δεδομένων για την πολιτική βία κατά τρόπο δόκιμο με βάση, αφενός, θεωρίες και έρευνα αιχμής της πολιτικής επιστήμης για το φαινόμενο της πολιτικής βίας, αφετέρου, τη στατιστική μέθοδο κωδικοποίησης. Επιπλέον, θα γίνει συγκέντρωση όλων των αναφερόμενων πολιτικά βίαιων οργανώσεων από τη βάση δεδομένων του ΠΕ 1, καθώς και καταγραφή των χαρακτηριστικών τους σε σημαίνουσες μεταβλητές.

Τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της Δράσης, είναι τα ακόλουθα:

  • ΠΕ 0: Διοίκηση, Συντονισμός & Αξιολόγηση Έργου
  • ΠΕ 1: Επεξεργασία & Κωδικοποίηση Δεδομένων για τον Βίαιο Εξτρεμισμό
  • ΠΕ 2: Γεωγραφική Ταυτοποίηση Περιστατικών Βίαιου Εξτρεμισμού
  • ΠΕ 3: Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση & Γραφική Απεικόνιση του Πολιτικά Βίαιου Εξτρεμισμού
  • ΠΕ 4: Καταγραφή Οργανώσεων Πολιτικά Βίαιου Εξτρεμισμού & Ανίχνευση Συγγένειας μεταξύ τους
  • ΠΕ 5: Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών Καταγραφής Περιστατικών Πολιτικής Βίας
  • ΠΕ 6: Εκδήλωση Ενημερωτικού & Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα
  • ΠΕ 7: Διάχυση - Δημοσιότητα

Στο Πλαίσιο συγκρότησης της ερευνητικής Ομάδας που θα υλοποιήσει  το ΠΕ 4, το ΚΕΜΕΑ θα συνάψει με δύο (2) Συνεργάτες αντίστοιχες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου για τις θέσεις:

  1. Ερευνητής καταγραφής οργανωμένης πολιτικής βίας
  2. Ερευνητικός Βοηθός ΠΕ 4

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης προσκαλούνται να υποβάλλουν, από σήμερα 16/12/2021, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους έως την 23:59 ώρα της 03ης Ιανουαρίου 2022 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις Προϋποθέσεις, τα Δικαιολογητικά και τις Οδηγίες Συμμετοχής αναφέρονται στα παρακάτω Έντυπα:

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη των ανωτέρω Συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους, μέσω της διεύθυνσής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7710805 (εσωτ. 337).

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon