Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Rad2Citizen: Εξτρεμισμός, Ριζοσπαστικοποίηση και Ιθαγένεια», ο Δήμος της Τουλούζης διοργάνωσε διήμερο συνέδριο στις 5 και 6 Ιουλίου 2021. Το διήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων του έργου (Πόλη της Μάλαγας, CIFAL Μάλαγα, Κέντρο Μελετών Ασφάλειας - ΚΕΜΕΑ και Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Σάλτσμπουργκ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τέλος των θεσμικών φορέων (τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών) που συνδέονται ή ενδιαφέρονται για το έργο.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση του έργου και της προόδου του, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης, εξτρεμισμού και ιθαγένειας και η διοργάνωση επιτόπιων επισκέψεων σε περιοχές της Τουλούζης οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένο δείκτη ευαλωτότητας στη ριζοσπαστικοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής του έργου. Ακολούθησαν επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή Arnaud Bernard στην πόλη της Τουλούζης και στην περιοχή Vivier Maçon στην πόλη του Κυνιώ. Την αντιπροσωπεία των εταίρων του έργου υποδέχθηκε ο Δήμαρχος του Κυνιώ, κ. Albert Sanchez.

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων του εν λόγω έργου και τοπικών και εθνικών παραγόντων. Η εναρκτήρια ομιλία πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Δήμου της Τουλούζης, κ. Jean-Luc Moudenc, καθώς και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνο πολιτικής στη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME), κ. Mathieu Orsi.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εργασίας του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν δύο συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας φιλοξενώντας ένα ευρύ φάσμα ομιλητών από τη Γαλλία και την Ευρώπη. Η πρώτη συζήτηση αποσκοπούσε στην ανταλλαγή διαφορετικών οπτικών σχετικά με τις στρατηγικές πρόληψης του βίαιου εξτρεμισμού. Η δεύτερη συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο (στην αγγλική γλώσσα) ΕΔΩ

Η περίληψη των θεμάτων προς συζήτηση του συνεδρίου είναι διαθέσιμη (στην αγγλική γλώσσα) ΕΔΩ

 

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon