Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του προληπτικού και κοινωνικού έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης “Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση”, υπό τη συγχρηματόδοτηση του προγράμματος Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014 -2020) της Ε.Ε.

Πρόκειται για ένα έργο που αποβλέπει στην υποστήριξη των αστυνομικών στελεχών στο πλαίσιο άσκησης των καθημερινών καθηκόντων τους, θέτοντας ως ειδική στόχευση τη δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ αρχών και λοιπών φορέων για τη μελέτη, την πρόληψη και τη διαχείριση φαινομένων βίαιου εξτρεμισμού και ριζοσπαστικοποίησης.

Ολοκληρώντας τις εργασίες της Δράσης, πραγματοποιήθηκε στις 07 Οκτωβρίου 2022 διαδικτυακή εκδήλωση ενημερωτικού/εκπαιδευτικού χαρακτήρα με στόχο την παρουσίαση του συνόλου του έργου, τόσο σε εκπροσώπους της πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όσο και σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να επιτευχθεί η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στους άμεσα, θεσμικά και επιχειρησιακά ενδιαφερόμενους και αρμόδιους για τον βίαιο εξτρεμισμό στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικτυακής εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση της καινοτόμου μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε από το σύνολο των ερευνητικών Ομάδων, καθώς και τα ευρήματα που προέκυψαν. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές καταγραφής περιστατικών, καθώς και η περιγραφική στατιστική ανάλυση των περιστατικών πολιτικού εξτρεμισμού και πολιτικής βίας που εφαρμόστηκε.

Οι δράσεις του Έργου ξεκίνησαν την 15 Ιουνίου 2021 και ολοκληρώθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2022.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon